Polyuretánový tmel EXPRES (pôvodná PU "60")

PU tmel EXPRES je jednozložkový polyuretánový vysokomodulový lepiaci tmel vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou. Je určený na lepenie čelných aj bočných skiel dopravných prostriedkov vrátane skiel s airbagmi. Okrem lepenie autoskiel je tmel vhodný pre ďalšie aplikácie lepenie nesavých materiálov v strojárskom, automobilovom a stavebnom priemysle. Technika, aplikácia tmelu je zhodná s technologickým postupom ako pri lepení čelných skiel bez keramickej vrstvy. Iné aplikácie konzultujte s našimi technikmi. 

Farba
Objem

POUŽITIE:

• lepený povrch musí byť suchý, čistý, bez prachu a mastnoty či iných cudzorodých látok, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu lepenie

• dodržujte minimálnu časy pre odvetranie rozpúšťadiel

• pri práci s horľavinami dodržujte všetky bezpečnostné predpisy

• pri výmene okna nie je potrebné starý tmel úplne odstraňovať , môžete ponechať na podklade vrstvu približne 1 - 2 mm

• skôr aplikovanej polyuretánovej tmely sú bezpečne kompatibilné s týmto materiálom musí byť ale odstránený všetok tmel, ktorý pevne nedrží na podklade a tiež všetka korózie. Na holý čistý kov naneste Primer 34024 čierny. !!!!! Aktivačný obrúsok 34034A a Primer 34024 nanášajte / aplikujte iba jedným smerom, jedným ťahom - takto je zaručená najvyššia pevnosť / prídržnosť. Pri nanášaní systémom tam a späť sa výrazne znižujú parametre pevnosti !!!!

10207

Prevziať

PU tmel EXPRES -tech. l.

Polyuretánový tmel EXPRES (pôvodný "60" ShA) - technický list vo formáte PDF.

Prevziať (92.44k)

PU tmel EXPRES - bezp. l.

Polyuretánový tmel EXPRES - bezpečnostný list vo formáte PDF.

Prevziať (178.43k)

Mohlo by vás zaujať aj