Polyuretanový tmel "25" ShA 310ml

Jednozložkový polyuretanový tmel vytvrzujíci vulkanizaciou vzdušnej vlhkosti bez zápachu. Odolává UV žiareniu, vode aj morskej, teplotám, ozónu, rozpúšťadlám, zriedeným chemikáliám a krátkodobo aj ropným produktom. Po vytvrdnutí je pretieratelný.

Farba
Objem

POUŽITIE:

Je určený pre tmelenie a lepenie v kovopriemysle a stavebníctve medzi poréznymi a neporéznymi materiálmi s požadavkou na následnú pretierateľnosť. Nízký modul umožňuje veľký pohyb špár. Tmel má výbornú adhézi k poréznym podkladom bez použitia primeru. Je ideálny pre dilatačné špáry budov a betónových podláh, lepenie soklov, parapet a obkladov a pre pružné lepenie v kovopriemysle – kontejnery, autonástavby, ...

Vzhled Nestekavá pasta
Měrná hmotnost 1,30 g/ml
Doba zpracování 15 min.
Vulkanizace 3 mm / 24 hod.
Modul MPa 0,30 MPa
Pevnost MPa 1,20 MPa
Tažnost > 450 %
Tvrdost 25 ShA
Pohyb ve spáře 25 %
Smrštění < 2 %
Aplikační teplota +5 až +40°C
Tepelná odolnost –30 až +80°C
Odolnost UV záření Dobrá
doporučen nátěr
Teplota skladování do +25°C
Doba skladování 12 měsíců
Mastný podklad  
Sklo, smalt +
Vlhký podklad  
Savý podklad +
Nesavý podklad +
Hliník, ocel +
Olovo, měď  
Polykarbonát +
Ostatní plasty +
Dilatační spáry ano
Balenie 310 ml kartuše / 600 ml salám

Prevziať

Polyuretanový tmel - tech. l.

Polyuretanový tmel "25" ShA - technický list vo formáte PDF.

Prevziať (300.1k)

Polyuretanový tmel - bezp. l.

Polyuretanový tmel "25" ShA - bezpečnostný list vo formáte PDF.

Prevziať (161.46k)